Λίστα Ανακοινώσεων για το 2018

01/05/2018


Leptos Calypso Hotels Public Ltd is listed on the stock exchange; here are all official announcements


ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018
A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
1 15/01/2018
2 13/04/2018
3 17/04/2018
4 30/04/2018
5 02/05/2018
 6 16/05/2018 
 7 16/05/2018 


LIST OF ANNOUNCEMENTS FOR THE YEAR 2018
A/A Subject Date of
Publication
1 1/13/2015
2 15/01/2018
3 17/04/2018
4 30/04/2018
5 Notice of Annual General Meeting & Instrument appointing a Proxy 02/05/2018
6  New Audit Committee Member 16/05/2018 
7  New Board of Director Member 16/05/2018
8  Announcement for CSE 05/07/2018
9  Stock Exchange Cyprus 30 June 2018 30/06/2018
10  Announcement to the C.S.E 28/08/2018
11  Announce to Cyprus Stock Exchange 11/09/2018
12  Account Statement 2018 12/09/2018